FANDOM


t eThe Character

Home
Player
Values

Divinity

Elements
Experience
Levels

Incarnation

Attributes
Items
Races
Skills

Gameplay

Battle
Guilds
Quests
Teams

TODO: Translate

Det finns ett antal grundläggande yrkesgrupper och från dessa förgrenar sig en mängd yrken som karaktärerna kan välja mellan. Varje yrke har vissa krav som måste uppfyllas för att karaktären skall kunna välja det, vissa färdigheter som måste ha en viss nivå. Varje yrke har sedan ett antal karriärsriktningar, att antingen specialisera sig inom det valda yrket eller gå vidare till ett liknande yrke. En smed kanske väljer att specialisera sig till vapensmed efter han lärt sig de grundläggande smidesfärdigheterna och därefter specialiserar sig ytterligare till svärdsmed, eller så kanske han väljer ett mer avlägset karriärsval, kanske soldat som sedan öppnar upp ytterligare karriärsval.

Följande är de yrkesgrupper som är planerade för närvarande, dessa är i sin tur indelade i klasserna Adel, Prästerskap, Borgare och Bönder: Adelsman, Boklärd, Militär, Präst, Magiker och Helare, Köpman, Hantverkare, Artist, Tjuv, Jägare, Bonde. Alla yrkesval kommer hamna inom någon av dessa kategorier och oftast hamnar karriärsbyten inom samma yrkesgrupp. För att börja med ett yrke inom en annan yrkesgrupp kan karaktären bli tvungen att börja helt från början, en mästersmed som vill bli skådespelare börjar förstås först som statist osv. Somliga yrken kräver även en viss social status, flertalet adelsyrken antingen ärvs eller erhålls som titlar. Nästan alla yrken har ett gradsystem, hantverkaryrken har graderna lärling (apprentice), gesäll (journeyman), och mästare (master). För att lärlingen skall bli gesäll behöver han klara ett gesällprov, och mästargraden kräver även ett mästerverk som godkänns av det rådande gillet för hantverket. Därefter väljs mästaren in i gillet, och bara mästare kan vara medlemmar i ett gille. Magikeryrken har andra grader, ofta fler och svårare grader, men generellt är deras grader neofyt, novis, initiand, adept, och mästare.


t eThe Character
Articles are listed by area of primary focus.
Character AvatarEffectsHomePlayerValues
Divinity AirEarthElementsExperienceFireLevelsSpiritWater
Incarnation AGIATKAttributesCONDEFHPLPPERPOWPRERacesSkillsSP
Gameplay BattleClassesDiceGuildsItemsMinionsOccupationsQuestsTeams

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.